Ciasteczka

Polityka w zakresie plików „cookies”

  1. Stosowanie „cookies”
    Strona stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania). Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Strony, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania Stronie danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych Strony.
  2. Wyłączenie mechanizmu cookies przez użytkownika
    Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu ze Strony.
  3. Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies
    Operator strony nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Serwisu stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Serwisu.