Dzisiejsze potrzeby organizacji w znacznie większym stopniu, niż kiedykolwiek wcześniej koncentrują się wokół budowania i utrzymywania efektywnych, zmotywowanych pracowników. Samo szkolenie i rozwijanie umiejętności nie wystarczy, ważne jest poszukiwanie sposobów angażowania ludzi, wzmacniania w nich poczucia sprawczości, odnajdywania sensu w wyzwaniach, jakie przed nimi stoją.

Każdy proces szkoleniowo-rozwojowy rozpoczynam od dokładnej analizy sytuacji, pracuję nad poszukiwaniem rozwiązań wykorzystujących w maksymalnym stopniu istniejący potencjał. Wychodzę z założenia, że najlepsze efekty przynosi poszerzanie wiedzy w oparciu o własne doświadczenia i umiejętności. Moim zadaniem jest znalezienie klucza, który pomoże każdemu z uczestników szkolenia, lub warsztatów znaleźć własny sposób wykorzystania jednego i drugiego.

SPRZEDAŻ i NEGOCJACJE

Chociaż SPRZEDAŻ to kluczowy czynnik funkcjonowania każdej organizacji, stereotypy jakie funkcjonują na temat zadań, spoczywających na specjalistach z tej dziedziny powodują, że LUDZIE SPRZEDAŻY najczęściej odczuwają presję lub frustrację. Sprowadzanie roli managera sprzedaży do „kogoś, kto ma przynieść kasę” sprawia, że nawet najlepsi w tym zawodzie czują się niekomfortowo. Tymczasem dzisiejszy SPRZEDAWCA to przede wszystkim doradca o bardzo szczególnych kompetencjach. Analityk i diagnosta w jednym, a zarazem człowiek o wyjątkowych cechach osobowości, potrafiący inspirować i zdobywać zaufanie innych.

Dlatego warsztaty z tego obszaru, to jedne z moich ulubionych. Spotykam na nich w większości ludzi o bardzo silnych osobowościach, pełnych charyzmy i potrafiących sobie radzić
z trudnościami.

Od ponad 10 lat zajmuję się procesami rozwojowymi dla „ludzi sprzedaży” zarówno w dużych firmach, jak i w małych przedsiębiorstwach, przeprowadziłam ponad 800 godzin zajęć
w tym temacie, a przede wszystkim od 20 lat czynnie uczestniczę w różnego rodzaju negocjacjach. Nieustająco kształcę się w tym zakresie, bo jestem zdania, że każda zmiana tendencji rynkowych, trendów konsumpcyjnych i nawyków społeczeństwa, znajduje swoje odzwierciedlenie w preferencjach zakupowych. Nawet jeśli potrzeby ludzi, od wieków są podobne – kompletnie zmienia się sposób ich zaspokajania.

Każdorazowo dla swoich Klientów tworzę indywidulaną ofertę, uwzględniającą specyfikę kategorii w jakiej się poruszają, rodzaj prowadzonych działań i cele, jakie chcą osiągnąć.
Jednak wspólną cechą wszystkich moich produktów szkoleniowo-rozwojowych w tym obszarze jest połącznie psychologii z praktyką, czyli przykładami. Wiedza, nowe narzędzia, czy techniki są przekazywane zawsze w konkretnym kontekście, ze wskazaniem możliwości ich użycia i analizą sposobu, w jaki wpłyną na efekty.

Każdą pracę z docelowym zespołem poprzedzam spotkaniem z osobami zarządzającymi projektem, podczas którego wspólnie omawiamy program i doprecyzowujemy cele.

Na życzenie Klienta zawsze udostępniam referencje.

KOMUNIKACJA

Można zaryzykować stwierdzenie, że „kiedy nie wiadomo – o co chodzi – to zapewne chodzi o KOMUNIKACJĘ”. Najczęstszą przyczyną obniżenia efektywności, zarówno wewnątrz organizacji jak i w jej relacjach w Klientami (lub mediami) są błędy w komunikacji. Traktowana po „macoszemu”, jako dodatek do innych zadań jest w rzeczywistości kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich obszarów działań. Mówiąc o KOMUNIKACJI w kontekście prowadzonych przez mnie zajęć, mam na myśli przede wszystkim:

  • komunikację w organizacji (kadra managerska – pracownicy, zespoły między sobą, zespoły wewnątrz siebie)
  • komunikację z Klientami (pośrednią, bezpośrednią)
  • komunikację z mediami

Bez względu na to, którego rodzaju komunikacji dotyczy problem, zawsze najważniejsze jest wypracowanie takiego stylu porozumiewania się, żeby przekaz trafiał tam, gdzie powinien,
z oczekiwanym przez nadawcę skutkiem. Tutaj także, podobnie jak w obszarze dotyczącym sprzedaży i negocjacji kluczowe jest połączenie psychologii i praktyki. W tym przypadku psychologia to przede wszystkim wiedza o działaniu nawyków, przekonań czy o stylach komunikacyjnych oraz praktyka, czyli doświadczenie
w zakresie, którego komunikacja ma dotyczyć.

Działania z tego zakresu prowadzę w zasadzie od 20 lat, czyli od otworzenia firmy Task Force Consulting zajmującej się public relations, projektami społecznymi i doradztwem z zakresu komunikacji masowej. Od ponad 10 lat, już jako konsultant (lub trener) realizuję projekty związane z komunikacją dla Klientów biznesowych, Organizacji Pozarządowych i Instytucji Publicznych.

Każdą ofertę opracowuję z zespołem ekspertów, korzystając z ich kompetencji, dobranych pod kątem specyfiki projektu.

Na życzenia Klienta, zawsze udostępniam referencje.

św. Maksymiliana Kolbego 2B
02-781, Warszawa
email: sekretariat@tfc.com.pl
Tel.: 48  (22) 855 56 85
Fax: 48 (22) 855 56 97
Kom: 607 538 607